หน่วยบริการ เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
รพ.สต.บ้านจันดุม1,67544.862,05955.143,734100.00
รพ.สต.บ้านโคกเจริญ62445.7574054.251,364100.00
รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น1,54948.881,62051.123,169100.00
รพ.สต.บ้านตาพระ1,46148.411,55751.593,018100.00
รพ.สต.บ้านป่าชัน2,10349.472,14850.534,251100.00
รพ.สต.บ้านสำโรง2,69348.402,87151.605,564100.00
รพช.พลับพลาชัย2,60346.013,05553.995,658100.00
รวม12,70847.4914,05052.5126,758100.00
หน่วยบริการ เพศชาย เพศหญิง ทั้งหมด
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
รพ.สต.บ้านจันดุม4,17448.394,45251.618,626100.00
รพ.สต.บ้านโคกเจริญ1,43150.161,42249.842,853100.00
รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น2,56050.262,53449.745,094100.00
รพ.สต.บ้านตาพระ2,99651.662,80348.345,799100.00
รพ.สต.บ้านป่าชัน3,32450.713,23149.296,555100.00
รพ.สต.บ้านสำโรง4,50850.754,37549.258,883100.00
รพช.พลับพลาชัย4,45351.174,25048.838,703100.00
รวม23,44650.4123,06749.5946,513100.00