หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030442,0467691681573611133,724
030456056012252763641131,364
030461,11138720288886695333,168
030471,350248079334611623,018
030481,921301373790698246174,250
030492,45858531851,8954333505,564
109091,85741851981,4541,6996205,658
รวม11,3482,0751602967,1675,3442343826,746
หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030445,49411410351,8101,02626938,614
0304591367120617084233432,853
030461,7151,20927381,1498835035,094
030472,6048591131,8104852125,799
030482,9681,05837541,3051,04663176,554
030493,2702,383501372,4125115008,883
109092,9621,353751742,2011,80110708,703
รวม19,9267,64722051211,3956,17535111846,500