หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030442,04377101681376011123,753
030456096312222713531131,353
030461,10438620288896715233,162
030471,335256079334731623,023
030481,92630337369011,00646144,276
030492,44161633801,9024343505,590
109091,85241751981,4571,7306205,686
รวม11,3102,1181632877,1665,4272333426,843
หน่วยบริการ อาชีพ รวม
เกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ นักเรียน-แม่บ้าน ในความปกครอง อื่นๆ ไม่ระบุ
030445,48811510351,8081,05626938,644
0304591567220597104303432,864
030461,7071,20927381,1509014935,104
030472,5928631131,8084972125,801
030482,9601,05737541,3061,06259146,560
030493,2302,435511302,4075245208,905
109092,9431,353751742,1941,82410608,699
รวม19,8357,70422150311,3836,29434711546,577