หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม3,733300003,736
03045:รพ.สต.โคกเจริญ1,365000001,365
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น3,148941013,163
03047:รพ.สต.ตาพระ2,994210012,998
03048:รพ.สต.ป่าชัน4,2171331094,243
03049:รพ.สต.สำโรง5,5401020005,552
10909:รพช.พลับพลาชัย5,674410055,684
รวม26,6714111201626,741
หน่วยบริการ เชื้อชาติ รวม
ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อื่นๆ
03044:รพ.สต.จันดุม8,674000008,674
03045:รพ.สต.โคกเจริญ2,874010002,875
03046:รพ.สต.โคกขมิ้น5,096740005,107
03047:รพ.สต.ตาพระ5,792300015,796
03048:รพ.สต.ป่าชัน6,543010036,547
03049:รพ.สต.สำโรง8,860511028,869
10909:รพช.พลับพลาชัย8,7066310198,735
รวม46,5452110202546,603