หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030441302632,86843417140103,736
030458510286519025321651,365
030462991582,1864713612013,163
030473732402,069295614012,998
03048606652,6488051145454,243
030494633993,3381,188331151425,552
109091913,5523874054714759505,684
รวม1,6015,37914,3613,788175379241,03426,741
หน่วยบริการ การศึกษา รวม
ไม่ได้ศึกษา ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ทราบ
030442233517,0919354026088,674
03045921181,4569308612210612,875
030463592253,4759537618015,107
030473813013,8871,1722627115,796
03048636944,2161,4373797306,547
030495184275,0782,4471212591728,869
109095554,7758791,21912222799498,735
รวม2,1916,89126,0829,093508776401,02246,603