รหัส หน่วยบริการ TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
03044รพ.สต.บ้านจันดุม3,63430.155,04841.871120.933,25927.0310.0110.0112,055100.00
03045รพ.สต.บ้านโคกเจริญ1,30110.531,57412.74670.549,41176.1810.0100.0012,354100.00
03046รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น3,01317.802,10012.411630.9611,64568.8020.0120.0116,925100.00
03047รพ.สต.บ้านตาพระ2,82825.632,96726.881691.535,07045.9400.0020.0211,036100.00
03048รพ.สต.บ้านป่าชัน3,82842.732,72830.454094.571,99422.2600.0000.008,959100.00
03049รพ.สต.บ้านสำโรง5,27850.273,59534.242772.641,33312.7000.00170.1610,500100.00
10909รพช.พลับพลาชัย5,5828.863,1795.041350.2154,09185.84180.03120.0263,017100.00
รวม25,46418.8821,19115.711,3320.9986,80364.37220.02340.03134,846100.00