รหัส หน่วยบริการ TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
03044รพ.สต.บ้านจันดุม3,62830.145,04641.921080.903,25527.0400.0000.0012,037100.00
03045รพ.สต.บ้านโคกเจริญ1,29910.521,57612.76660.539,40776.1810.0100.0012,349100.00
03046รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น3,00317.792,10412.471600.9511,60568.7720.0120.0116,876100.00
03047รพ.สต.บ้านตาพระ2,83125.652,96526.871671.515,07045.9400.0020.0211,035100.00
03048รพ.สต.บ้านป่าชัน3,83542.882,71230.334084.561,98822.2300.0000.008,943100.00
03049รพ.สต.บ้านสำโรง5,27450.283,59534.272782.651,32512.6300.00170.1610,489100.00
10909รพช.พลับพลาชัย5,5518.863,1845.081330.2153,74585.81180.0330.0062,634100.00
รวม25,42118.9221,18215.761,3200.9886,39564.30210.02240.02134,363100.00