รหัส หน่วยบริการ TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
03044รพ.สต.บ้านจันดุม3,62030.295,00641.891140.953,20426.8110.0150.0411,950100.00
03045รพ.สต.บ้านโคกเจริญ1,29810.781,55512.91660.559,12275.7510.0100.0012,042100.00
03046รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น3,00518.032,08912.531640.9811,40968.4410.0120.0116,670100.00
03047รพ.สต.บ้านตาพระ2,84625.762,95326.731721.565,07545.9400.0020.0211,048100.00
03048รพ.สต.บ้านป่าชัน3,83242.722,72330.364194.671,99522.2400.0000.008,969100.00
03049รพ.สต.บ้านสำโรง5,28850.293,59534.192762.621,34112.7500.00160.1510,516100.00
10909รพช.พลับพลาชัย5,5278.753,1765.031310.2154,28785.97180.0360.0163,145100.00
รวม25,41618.9221,09715.701,3421.0086,43364.34210.02310.02134,340100.00