รหัส หน่วยบริการ TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
03044รพ.สต.บ้านจันดุม3,64030.335,01641.791231.023,21626.8010.0160.0512,002100.00
03045รพ.สต.บ้านโคกเจริญ1,29010.711,57413.07630.529,11875.6910.0100.0012,046100.00
03046รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น3,00417.982,10012.571590.9511,44168.4910.0100.0016,705100.00
03047รพ.สต.บ้านตาพระ2,84225.682,95926.741811.645,08245.9200.0020.0211,066100.00
03048รพ.สต.บ้านป่าชัน3,84742.712,71330.124304.772,01722.3900.0000.009,007100.00
03049รพ.สต.บ้านสำโรง5,29949.963,60634.002912.741,39413.1400.00160.1510,606100.00
10909รพช.พลับพลาชัย5,5568.713,1434.931300.2054,91786.12190.0340.0163,769100.00
รวม25,47818.8421,11115.611,3771.0287,18564.49220.02280.02135,201100.00