แผนที่อำเภอพลับพลาชัย ค่านิยม-วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ ที่ตั้งและอาณาเขต การปกครอง ประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ตั้งและอาณาเขต

       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ทางทิศตะวันออก ของตัวอำเภอพลับพลาชัย โดยมีระยะห่าง ดังนี้

          - ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์                      52       กิโลเมตร

          - ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย                   12       กิโลเมตร

          - ระยะทางห่างจากสำนักงานสาธารสุขอำเภอพลับพลาชัย    13       กิโลเมตร

โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ   จด ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  ทิศใต้ จด ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  ทิศตะวันออก จด ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  ทิศตะวันตก จด ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
JSN Dome template designed by JoomlaShine.com

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์