คณะกรรมการระดับตำบล บ้านมะมัง ม.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน สถิติและสถานะสุขภาพ ผลการปฏิบัติงานและข้อมูลการดำเนินงาน

คณะกรรมกาอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบล

   

 

นางสาวสุภาภรณ์  เงินเก่า

ประธาน อสม.ตำบลป่าชัน

   

 

นางเรณู  ฉัตรทัน

ประธาน อสม.บ้านมะมัง ม.1

 

นายวรวิช  ปานะโปย

ประธาน อสม.บ้านเสม็ด ม.2

 

นางโอป  สาคะนิล

ประธาน อสม.บ้านม่วงเหนือ ม.4

 

นางสังวาล  พึ่งผักแว่น

ประธาน อสม.บ้านปะทัดบุ ม.5

 

นางอรรัมภา  เกษมบุญ

ประธาน อสม.บ้านหนองระเวียง ม.6

 

 นายสง่า  เดินงาม

ประธาน อสม.บ้านสำโรง ม.7

 

นายเจิม  กล้วยประโคน

ประธาน อสม.บ้านโคกลำดวน ม.8

 

 

นายสมพงษ์  แปลงดี

ประธาน อสม.บ้านโคกเต็ง ม.9

 นางวันเพ็ญ  ล้อมนาค

ประธาน อสม.บ้านพูนสุข ม.10

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์